2020-04-30 18:10:21

Međunarodni dan odgoja bez batina

30.travnja se obiježava Međunarodni dan odgoja bez batina, pa je naša pedagogica Nives Erceg pripremila jednu zanimljivu prezentaciju koja je u privitku.

Svi roditelji koji mogu odvojiti malo vremena neka pročitaju ovo zanimljivo štivo


Osnovna škola Primorje Smokovljani