2020-05-21 08:14:21

Nastava od prvog do četvrtog razreda od 25. svibnja - skraćeni tekst

Najvažnije stvari o početku nastave za niže razrede

Svaka odgojno-obrazovna skupina (razredni odjel, nastavna grupa) boravi u jednoj prostoriji Približno između 15 i 20 djece može biti u odgojno-obrazovnoj skupini (što ne znači da je 20 djece maksimalan broj po skupini, već to ovisi o veličini učionice). Kod većih razrednih odjela treba razmotriti mogućnost organiziranja rada u odgovarajućoj prostoriji veće površine kao i mogućnost razdvajanja djece u dvije skupine ili osnivanje nove skupine jer je neophodno omogućiti uključivanje sve djece Školske klupe i stolovi za jelo razmiču se tako da djeca sjede na što većoj udaljenosti u prostoriji (po mogućnosti razmak od približno 1,5 metra), ali opet tako da sva djeca budu uključena u odgojno-obrazovni proces. Važno je voditi računa o primjerenom opterećenju učenika, ali i o mogućnostima učitelja da unutar 40 satnog radnog tjedna može odraditi svoj učiteljski posao. Za pomoć u rješavanju specifičnih organizacijskih pitanja pojedinih okruženja, ustanova se treba javiti nadležnom Stožeru civilne zaštite kako bi se u suradnji s epidemiolozima i drugim stručnjacima došlo do optimalnih rješenja. Koliko god je moguće smanjiti fizički kontakt (bliski kontakt) djece iz jedne odgojno-obrazovne skupine s drugom djecom, roditeljima/starateljima druge djece i drugim djelatnicima ustanove. Prehranu je moguće organizirati u blagovaonici (preporučuje se pridržavanje preporuka za ugostiteljske objekte, uz naznaku da razmak među djecom treba biti najveći moguć s obzirom na broj djece i veličinu blagovaonice) ili je prehranu moguće organizirati u učionici na način da se hrana unaprijed podijeli u porcije.
Boravak u blagovaonici, sportskoj dvorani, knjižnici i drugim zajedničkim prostorijama organizira se po skupinama tako da ne dolazi do miješanja različitih razrednih odjela. Izbjegava se ulazak drugih osoba (primjerice zbog čišćenja, popravka ili donošenja hrane) u prostoriju sve dok djeca borave u njoj, kao i ulazak osoba koje nisu zaposlenici škole ili učenici u samo školsku zgradu. Izvannastavne aktivnosti ne održavaju se u školama. Epidemiolozi HZJZ-a za sve učitelje održat će webinar o novim Uputama HZJZ-a.
  Prvi dan nastave u školi treba započeti uputama učenicima kako se ponašati, prati ruke, održavati fizički razmak i sl.
  U školi se izvode svi nastavni predmeti (obavezni, izborni i fakultativni), kao i produženi boravak tamo gdje je to i inače predviđeno.
  Ne preporučuje se izvođenje nastave Tjelesne i zdravstvene kulture na zatvorenom prostoru i ne preporučuju se intenzivne tjelesne aktivnosti koje uključuju fizičke kontakte. Dakle, broj sati nastave Tjelesne i zdravstvene kulture bit će smanjen, ali svakako treba s učenicima napraviti jednostavne vježbe razgibavanja u trajanju od pet minuta.
  Učenici u školi u prosjeku provedu 4 školska sata, osim onih koji su u produženom boravku. Nije preporučljivo da roditelji ulaze u prostor škole pa se informacije i roditeljski sastanci mogu obaviti telefonskim putem ili videopozivom.
  Do daljnjeg su zabranjeni svi posjeti vrtićima i školama (npr. kazališne predstave i izvannastavne aktivnosti)

Osnovna škola Primorje Smokovljani